جمعه 11 فروردین 1402   09:59:44
تعرفه خدمات آزمایشگاهی
تعرفه ازمون های رنگ، رزین و چسب 1392/7/3 چهارشنبه فرآورده هاي رنگ و رزين و چسب.pdf
69.873 KB
تعرفه آزمون فرآورده های پلیمری 1392/2/14 شنبه فرآورده هاي پليمري.pdf
26.867 KB
تعرفه خودرو و مکانیک 1392/2/10 سه‌شنبه خودرو و نيرو محرکه.pdf
27.821 KB
تعرفه عیار فلزات گرانبها 1392/2/10 سه‌شنبه عيار فلزات گرانبها.pdf
17.999 KB
تعرفه بیولوژی و میکروبیولوژی 1392/2/10 سه‌شنبه بيولوژي و ميکروبيولوژي.pdf
63.462 KB
تعرفه برق و الکترونیک 1392/2/10 سه‌شنبه تعرفه برق و الکترونيک.pdf
322.194 KB
تعرفه اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها 1392/2/10 سه‌شنبه اوزان و مقياس ها.pdf
405.5 KB
تعرفه آزمون صنایع مهندسی پزشکی 1392/2/10 سه‌شنبه صنايع مهندسي پزشکي.pdf
56.831 KB
تعرفه ازمون فرآورده‌های بسته‌بندی و سلولزی 1392/2/10 سه‌شنبه بسته بندي و سلولزي - محصول.rar
203.507 KB
تعرفه آزمون مصالح ساختمانی بر اساس نوع فرآورده و بند آزمون 1392/2/10 سه‌شنبه مصالح ساختماني.rar
206.299 KB
تعرفه آزمون لوازم خانگی 1392/2/10 سه‌شنبه لوازم خانگي الکتريکي.pdf
40.253 KB
تعرفه آزمون نساجی و چرم 1392/2/10 سه‌شنبه نساجي و چرم.pdf
68.832 KB
تعرفه آزمون مصالح ساختمانی 1392/2/10 سه‌شنبه مصالح ساختماني - بندآزمون.pdf
43.718 KB
تعرفه آزمون تائید برچسب انرژی تجهیزات اداری 1392/2/10 سه‌شنبه تائيد برچسب انرژي تجهيزات.pdf
26.239 KB
 تعرفه آزمون محصولات شیمیایی و پلیمر (شوینده و آرایشی بهداشتی ) 1392/2/10 سه‌شنبه شوينده و آرايشي و بهداشتي.rar
147.993 KB
تعرفه آزمون صنایع غذایی و کشاورزی 1392/2/10 سه‌شنبه فايل تعرفه كلي- جديد-صنايع غذايي و كشاورزي.pdf
2.45 MB
تعرفه آزمون محصولات شیمیایی و پلیمر 1392/2/10 سه‌شنبه شيميايي و پليمر.rar
61.132 KB
تعرفه آزمون  فیزیکی و شیمیایی فرآورده های نفتی-1 1392/2/10 سه‌شنبه فرآورده هاي نفتي - 1.pdf
66.308 KB
تعرفه آزمون  فیزیکی و شیمیایی فرآورده های نفتی-2 1392/2/10 سه‌شنبه فرآورده هاي نفتي-2.rar
76.19 KB
تعرفه های آزمون مصوب صنایع مکانیک و فلز شناسی 1392/2/10 سه‌شنبه مکانيک و فلزشناسي.pdf
55.075 KB