1392/7/10 چهارشنبه کيفيت استاندارد مصالح ساختماني 88 درصد افزايش يافت

نخستين همايش دو روزه ساخت و ساز و استاندارد و فرصت هاي سرمايه گذاري مديريت شهري به مناسبت بزرگداشت روز جهاني اسکان بشر روز گذشته در برج ميلاد آغاز به کار کرد.
فريدون بلغاري، مدير کل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي، در اين همايش با بيان اينکه ايران ششمين کشور زلزله خيز در دنيا است ، گفت: 97 درصد از مناطق مسکوني کشور در معرض زلزله قرار دارد.
وي ، افزود : از 40 نوع بلاياي طبيعي شناخته شده امکان وقوع 30 نوع آن در کشور ما وجود دارد.
به گفته بلغاري، در سال‌هاي گذشته با بهبود کيفيت ساخت و سازها ، تلفات زلزله کاهش يافته است.
بلغاري، با اشاره به گذشت بيش از 50 سال از تدوين اولين آيين‌نامه مقررات ملي ساختمان، گفت: پيشينه استانداردسازي از 3800 سال پيش در کشور ديده شده است.
وي با تاکيد بر آيين نامه 2800 در خصوص ساخت و سازها متذکر شد: 23 سال از اجراي اين آيين نامه مي‌گذرد و حدود هشت ميليون واحد مسکوني دراين مدت ساخته شده که از کيفيت مناسبي برخوردارند.
بلغاري ، گفت : در سال 1385 در 40 درصد ساخت و سازها از سازه هاي بتني و فلزي استاندارد استفاده شده بود.
وي افزود: در سرشماري سال 1390نسبت به سال 1385 بهبود نسبي کيفيت ساخت و ساز ديده شده؛ به گونه‌اي که کيفيت ساخت و سازها به 53 درصد رسيده است.

* 21 درصد از بناهاي روستاها کيفيت مناسبي دارند
مدير کل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي تصريح کرد: در حال حاضر فقط 21 درصد از بناهاي روستايي از کيفيت مناسب برخوردارند.
بلغاري تاکيد کرد:‌ در اواخر سال 1384 دولت ، سازمان ملي استاندارد ايران را مکلف کرد تا براي ارتقاي کيفيت توليدات در مصالح ساختماني هم افزايي داشته باشد.
به گفته وي، تلاش زيادي در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفت که منجر به 80 هزار ساعت آموزش شد.
مدير کل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي تاکيد کرد:‌ از سال 1385 تاکنون بيش از 7000 پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده ، که در آن زمان فقط 37 درصد مصالح با کيفيت استاندارد عرضه مي‌شد اما اکنون کيفيت استاندارد مصالح به 88 درصد رسيده است.
بلغاري، با اشاره به اينکه در سال 1385 از 1500 واحد شن و ماسه فقط يک درصد توليد شن و ماسه داراي نشان استاندارد بود، افزود : در حال حاضر 75 درصد از شن و ماسه با اين علامت عرضه مي شود .

به گفته بلغاري ، در سال 85 بتن آماده فقط 20 درصد با نشان استاندارد عرضه مي شد اما اکنون اين رقم به 80 درصد رسيده است.وي تاکيد کرد: در حال حاضر پنج محصول سازه با کيفيت 100درصدي در کشور توليد مي‌شود.مديرکل دفتر نظارت بر اجراي استاندارد صنايع فلزي با اشاره به مقايسه صدور پروانه از سال 1380 تا 1391 اضافه کرد: در سال 1380 حدود 20 پروانه صادره داشتيم که در سال 1391 اين رقم به بيش از 1600 پروانه رسيد.

نسخه قابل چاپ
بیشتر