1392/7/14 یکشنبه برگزاري دوره آموزشي آشنايي با شيوه نگارش استانداردملي ايران

در راستاي آموزش دبيران تدوين استاندارد و جلب مشارکت انجمن ها و نهادهايي که با سازمان ملي استاندارد ايران تفاهم نامه همکاري دارند و نيز شرکت هاي حقوقي ، دوره آموزشي آشنايي با مقررات مربوط به ساختار و شيوه نگارش استاندارد ملي ايران ( استاندارد شماره 5 ) چهارشنبه 10 مهر ، در سازمان ملي استاندارد ايران برگزار شد.

به گزارش دفتر آموزش و ترويج استاندارد ، افراد شرکت کننده در اين دوره به ميزان 144 نفر- ساعت آموزش ديدند. رحيم ابوعلي ، مديرکل دفتر آموزش و ترويج استاندارد ، با اعلام اين خبر گفت : 3 دوره آموزشي ديگر در رشته تدوين استاندارد در هفته هاي آتي براي گروه هاي فوق و همچنين کارشناسان استاندارد ( اشخاص حقيقي ) برگزار مي شود.

نسخه قابل چاپ
بیشتر