1392/7/13 شنبه توسط پژوهشگاه استاندارد :6 همايش علمي در هفته استاندارد برگزار مي شود

به مناسبت هفته استاندارد ، 6 همايش علمي با محوريت استاندارد و حماسه اقتصادي ، استانداردهاي بين المللي تضمين کننده تغيير مثبت ، استاندارد و ايمني ، استاندارد و تجارت جهاني ، استاندارد و حقوق شهروندي ، استاندارد و فرهنگ اسلامي ، استاندارد و شهرسازي ايمن توسط پژوهشگاه استاندارد برگزار مي شود.

براي آگاهي از برنامه همايش هاي علمي پژوهشگاه استاندارد به فايل پيوست مراجعه شود.

 دريافت فايل

نسخه قابل چاپ
بیشتر