1391/12/6 یکشنبه کشف کودهاي ورمي کمپوست با نشان استاندارد جعلي در استان مرکزي
به گزارش روابط عمومي اداره کل استاندارد استان مرکزي و به نقل از يدالله رحيمي پور ،مسئول آزمايشگاه صنايع شيميايي ،در راستاي اجراي طرح نظارت بر بازار  (طاها) ، کودهاي گياهي با نام تجاري ايران ارگانيک با علامت استاندارد جعلي شناسايي شد. به گفته يدالله رحيمي پور ، استاندارد کودهاي ورمي کمپوست اجباري نيست،ولي واحدهاي توليدي حق استفاده از علامت استاندارد ايران را روي محصولات خود ندارند؛ لذا اين اقدام که به منظور القاي شبهه در مصرف کننده مي باشد، تخلف محسوب مي شود .لذا براي اقدامات قانوني به امور حقوقي اين اداره کل ارجاع شد و آن واحد نسبت به اعلام جرم از شرکت متخلف اقدام کرد.
نسخه قابل چاپ
بیشتر