1392/7/16 سه‌شنبه اولين همايش علمي پژوهشگاه استاندارد برگزار شد
به مناسبت هفته استاندارد، اولين همايش علمي پژوهشگاه استاندارد با حضور270 نفر از کارکنان مرکز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي ، مربيان فني - حرفه اي سراسر کشور و دانشجويان علمي کاربردي روز دوشنبه 15 مهر، در اين مرکز واقع در عظيميه کرج برگزارشد.
به گزارش پژوهشگاه استاندارد ، دراين برنامه مطالبي درزمينه آشنايي با وظايف سازمان ملي استاندارد ايران و روز جهاني استاندارد ، استاندارد- ايمني وکودک ، حماسه اقتصادي و آشنايي با استانداردهاي بين المللي توسط سخنرانان ارائه شد.
در اين مراسم رئيس مرکز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي ، ضمن تاکيد بر اجرايي نمودن تفاهم نامه با پژوهشگاه استاندارد از برگزاري اين نوع نشست هاي علمي- ترويجي استقبال کرد.
نسخه قابل چاپ
بیشتر