1392/7/16 سه‌شنبه دومين همايش پژوهشگاه استاندارد با محوريت استاندارد ، ايمني وکودک برگزار شد
دومين همايش پژوهشگاه استاندارد با حضور 70 نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ، دانشجويان و همکاران سازمان ملي استاندارد ايران امروز ، سه شنبه 16 مهر در سالن همايش کوثر دانشگاه الزهرا برگزار شد.
به گزارش پژوهشگاه استاندارد ، سخنرانان در اين همايش مطالبي درخصوص آشنايي با وظايف سازمان ملي استاندارد ،استانداردهاي بين المللي ، استاندارد ، ايمني وکودک ايراد کردند.
نسخه قابل چاپ
بیشتر