1392/7/17 چهارشنبه همايش پژوهشگاه استاندارد با محوريت استاندارد و حقوق شهروندي برگزار شد

سومين همايش پژوهشگاه استاندارد با حضور جمع کثيري از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها ، دانشجويان و همکاران سازمان ملي استاندارد ايران امروز ، چهارشنبه 17 مهر در سالن همايش کوثر دانشگاه الزهرا برگزار شد.

به گزارش پژوهشگاه استاندارد ، سخنرانان در اين همايش مطالبي درخصوص استاندارد و حقوق شهروندي ، استاندارد و تجارت جهاني و استانداردهاي بين المللي تضمين کننده تغيير مثبت ايراد کردند.

نسخه قابل چاپ
بیشتر