1392/7/14 یکشنبه پيام رييس سازمان ملي استاندارد ايران به مناسبت روز جهاني استاندارد

با آغاز هزاره سوم، جهان يک باره با تغييرات و تحولات شگرفي در عرصه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فناوري مواجه شده و پيشرفت هاي علم و فناوري ، ساختارها و نهادهاي اجتماعي و اقتصادي را وادار به دگرگوني کرده است . انقلاب در فناوري اطلاعات، جهان را يکپارچه کرده و روياي دهکده جهاني به راستي محقق شده است. شاخص و نماد برجسته هزاره سوم معرفي مدل جهاني شدن اقتصادي و به بياني شفاف تر، سيطره مکتب يکسان سازي و يکنواختي الگوي اقتصاد در جغرافياي جهان بود. به زباني ساده تر هر اندازه کشورها لوازم مواجهه ي مبتني بر دانايي محوري و بهره مندي از فناوري هاي نوين را فراهم کرده باشند به همان ميزان در فرآيند رقابتي شدن، ايفاي نقش مي کنند.

قطب هاي سنتي با کارکرد بازار، ديگر قادر به جلوگيري از شکل گيري قطب هاي جديد اقتصاد نخواهند بود و ناگزيرند درهاي فرو بسته خود را به روي بازيگران جديد در منطقه از جمله ايران اسلامي ، در آينده بگشايند. وظيفه برنامه ريزان و متخصصان کشور در چنين شرايطي، بهره گيري از تمامي امکانات و منابع به ويژه نيروي انساني کارآمد به عنوان والاترين سرمايه ملي براي نيل به اهداف افق 20 ساله يعني سال 1404 مي باشد. زيرا انتظار مي رود کشورمان در اين مقطع تاريخي به رتبه اول و تراز نخست توسعه در ميان کشورهاي منطقه تکيه زند :

- کشوري توسعه يافته براساس فناوري هاي نوين و بالنده؛

- خود بسنده در توليد و تأمين کالاهاي راهبردي؛

- صادرات گرا و برآورنده سهم قابل قبول از نيازمندي هاي ارزي

- برخوردار از منابع و امکانات در اختيار

- سازگار و هماهنگ با استاندارد بازارهاي منطقه اي و بين المللي و ...

تاکيد بر اهميت و جايگاه ممتاز استانداردها، کليدي ترين مؤلفه نيل به چشم انداز 20 ساله است.  از اين رو سازمان ملي استاندارد ايران با درک درست از بار مسئوليتي که برعهده دارد، خود را موظف
مي داند با تمام توان به تکليف تاريخي خود عمل کرده و با برنامه ريزي جامع و هدف مند از توجه صرف به تدوين استانداردهاي ملي براي کالا و خدمات فاصله گرفته، تجهيز هرچه بيشتر بدنه علمي، کارشناسي و تخصصي با توسعه مباني آموزشي را وجهه همت قرار دهد. باز مهندسي سازمان،
بهره گيري از روش هاي پيشرفته، حذف موانع، بازنگري و تجديدنظر بنيادين در استانداردهاي ملي و انطباق آن با استانداردهاي بين المللي، ارتقاي محتوايي استانداردها براي پاسخ گويي به مطالبات ملي و رضايت مخاطبان، فرصت سازي براي بروز خلاقيت و نوآوري در عرصه هاي تحقيقاتي و پژوهشي سازگار با نياز کشور، مديريت هوشمند بر مباني هدف و نظارت بر پيشرفت اهداف، رقابتي کردن موضوع کيفيت در ارايه کالا و خدمات، رعايت الزامات استاندارد، شفاف سازي در عملکرد، تسهيل روش ها و آيين کارها، افزايش پيوسته نرخ بهره وري در برنامه هاي فعلي و سياست هاي آينده ، نقطه عطف استراتژي کلي سازمان را تشکيل مي دهند.

شايد اغراق نباشد اگر ادعا کنيم سازمان ملي استاندارد ايران پيش از اعلام شعار جهاني سال 2013 با عنوان استانداردهاي بين المللي تضمين کننده تغيير مثبت، در اين عرصه گام نهاده و به موفقيت هاي مطلوبي نيز دست يافته، بديهي است سازمان ملي استاندارد ايران به عنوان نهادي فرا دستگاهي در توسعه زيرساخت ها، برآورده کردن انتظارات عمومي بسي فراتر از دستاوردهاي پيش رو حرکت کرده و وارد مسير تغيير شده است . بنابراين از تمامي همکاران ستادي و استاني مي خواهم در اين جهاد ملي و نهضت فراگير و در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي خود را حلقه اصلي محور توسعه بدانند و لحظه اي از تلاش و کوشش فروگذار نباشند و همواره در صف مقدم اين تلاش ملي آماده فداکاري باشند.

فرصت را مغتنم شمرده 22 مهر روز جهاني استاندارد را به همه تلاشگران عرصه صنعت و توليد و به همه کساني که در اين مسير گام بر مي دارند تبريک و خدا قوت مي گويم.

 

                                    نظام الدين برزگري - مهر 1392

نسخه قابل چاپ
بیشتر