1392/7/10 چهارشنبه داستان باور نکردني استانداردهاي غواصي

مي توان ميليون ها دليل آورد که چرا استانداردها کليد صنعت گردشگري هستند، اما برخي اوقات، تنها يک داستان براي واقعيت بخشيدن به آن، لازم است. در اينجا داستان يک مرد، يک شرکت کوچک و يک استاندارد انقلابي که بزرگترين فعاليت صنعت گردشگري را در سراسر جهان، دگرگون ساخت،‌غواصي را بازگو مي کنيم؛

داستان از وين، اتريش آغاز مي شود. کشور کوچک محصور در خشکي که از جايگاه استواري در تاريخچه غواصي بهره مند است و اين موضوع به زماني باز مي گردد که Hans Hass، پيشگام اتريشي غواصي (متوفي در سال 2013)، غواصي تفريحي را بنيان گذاري نمود.

در سال 1994، Martin Denison، کارشناس انگليسي الاصل غواصي، کسب و کار منتخب خود را در اتريش با استفاده از سيستم صلاحيت آمريکايي براي آموزش غواصان و مربيان، برپا نمود. شرکت کوچک پيشرفت نمود تا به آنجا که قانون ورزشي جديدي لازم شد که مربيان بايد گواهي صادره توسط مراجع محلي با توصيه فدراسيون هاي ملي مرتبط را اخذ نموده باشند. اين به آن معناست که اتريشي هاي تعليم ديده در سيستم آمريکايي، حتي شاغلين در شرکت هاي دريايي نيز از آن پس قادر به آموزش غواصي نخواهند بود.

آقاي Denison براي کمک به استانداردهاي اتريش (AS) دست به کار شد. هدف اکثر استانداردها در آن زمان، کالاها بودند و غواصي به اولين نقطه تمرکز در حوزه خدمات تبديل شد. AS ذي نفعان مختلف را در اين صنعت بسيج نمود و استاندارد ملي را براي غواص و آموزش مربيان تدوين نمود که صدور گواهي را مقدور مي ساخت. براي Martin اين بدان معنا بود که حتي اگر از سيستم آموزش آمريکايي استفاده مي نمود، تا زماني که مطابق با الزامات استاندارد ملي جديد عمل مي نمود، مربيان مي توانستند توسط مراجع محلي تاييد شوند.

اما اين تنها شروع کار بود و استاندرادهاي غواصي به زودي به يکي از بزرگترين موفقيت ها در زمينه استانداردهاي بخش خدمات تبديل شدند.

زماني که فدراسيون (ورزش هاي) زيرآبي اروپا تصميم به معرفي قوانين اروپايي معمول براي غواصي و مربيان آموزش غواصي گرفت، استانداردهاي اتريشي به سختي تکميل شدند. به جاي بازسازي چرخ قديمي، اين استانداردها به استانداردهاي سازمان استاندارد اروپا (CEN) نزديک شدند که انتشار استانداردهاي اتريشي را به عنوان نقطه آغاز انتخاب کرد. گروه کاري جديد سه استاندارد را تدوين نمودند که به بزرگترين استانداردها در اجتماع تدوين استاندارد اروپا تبديل شدند که در حدود 335 نماينده از 17 کشور در اين گروه کاري فعاليت داشتند.

به زودي کشورهاي خارج از اروپا نيز ابراز علاقه نموده و استانداردها توسط ISO پذيرفته شدند که به واسطه آن توافق همکاري با CEN به منظور پرهيز از دوباره کاري ناموفق در اين کار، حاصل شد. طي 15 سال گذشته، استانداردها به صورت گسترده اي در مدارس غواصي سراسر جهان پذيرفته شدند.

براي مثال در يونان، پيشتر تنها 160 کيلومتر از خطي ساحلي هزاران کيلومتري براي غواصي باز بود. اما اين کشور جزو اولين پذيرندگان استانداردها بود و گواهي هاي آموزش و مراکز غواصي را اجباري اعلام نمود.

همچنين مصر نيز استاندارد ISO 24803 را براي ارائه دهندگان خدمات غواصي تفريحي زيرآب اجباري اعلام نمود، بيش از 600 مرکز غواصي مورد بازرسي قرار گرفتند.

بار ديگر که به تعطيلات رفتيد، به دنبال استانداردهاي ISO 24801-X, iso 24802-X و ISO 24803 و نيز استانداردهاي ايزو براي لوله هاي مخصوص تنفس در زير آب با شماره هاي ISO 13289 و ISO 13970 باشيد. اينها تنها چند نمونه از مثال هاي تاثير استانداردها بر زندگي ما هستند.

 

 

منبع: سايت ISO

مترجم:‌پريسا فقيهي

ويراستار:‌سعيد حسني

 

نسخه قابل چاپ
بيشتر