1392/6/16 شنبه شتاب گرفتن فرايند استانداردسازي

به لطف شتاب گرفتن فرايند استانداردسازي ، امکان دسترسي به استانداردها  و ويژگي هاي فني  به  صورت  روزانه  در سايت  موسسه استانداردسازي آلمان (DIN) فراهم شده است . با استفاده از آخرين فناوري هاي ICT، موسسه DIN قادر خواهد بود استانداردها و ويژگي هاي فني خود را تا 51 روز زودتر، بدون نياز به کاستن کيفيت، تدوين نمايد.
براساس يک بررسي، اکثر کاربران استاندارها، اميدوارند استانداردها طي يک دوره 18 تا 24 ماهه تدوين شوند. از آنجا که به دليل دستيابي به اجماع عمومي که اصل اول استانداردسازي است، نبايد از طول مدت تدوين استاندارد کاسته شود، تنها راه براي شتاب بخشيدن به اين فرايند بهينه سازي رويه مي باشد.
سرعت فرايند استانداردسازي به ويژه زماني اهميت مي يابد که استاندارد بين المللي يا اروپايي به عنوان استاندارد ملي DIN پذيرفته مي شود. در گذشته، ممکن بود يک استاندارد اروپايي در زمان هاي مختلف، در کشورهاي گوناگون منتشر شود. شرکت هاي آلماني از اين موضوع متضرر مي شدند، زيرا رقبايشان در انگلستان پيش از آنها به نسخه انگليسي تحت عنوان BS ENs دست يافته بودند.
اطلاعات بيشتر در اين مورد در نشاني زير در دسترس مي باشد:

http://www.din.de/cmd?level=tpl-artikel&languageid=en&cmstextid=availability_standards_specifications

منبع: سايت استاندارد آلمان (DIN)
مترجم:‌ پريسا فقيهي

نسخه قابل چاپ
بيشتر