1392/6/30 شنبه تدوين کنندگان استانداردهاي مالي (ISO/TC68) ، جايزه راهبردي آيکر را دريافت کردند

تيم کارشناسان تدوين استانداردهاي مالي ايزو به دليل عملکرد بسيار مناسب خود جايزه لارنس دي آيکر ايزو را در سي و ششمين اجلاس مجمع عمومي ايزو که در سنت پطرزبورگ روسيه برگزار گرديد، دريافت نمود.

کميته فني ISO/TC 68 با عنوان خدمات مالي، يکي از قديمي ترين کميته هاي فني ايزو است که در سال 1948 تشکيل گرديد.

Karla Mckenna رئيس کميته فني مذکور که به نمايندگي از اين کميته جايزه را دريافت کرد گفت: "در بخش خدمات مالي، هدف استانداردها حمايت از فرايندهاي تجاري در جهت افزايش بهره وري، آينده نگري و پايداري است. هدف ما نيز از تدوين و به کار گيري اين استانداردها، کاهش خطرات تجاري و عملکردي، به منظور افزايش بهره وري و درآمد زايي است. زيرا استانداردها موجب کاهش بروز خطا در معامله، ورشکستگي و کلاه برداري مي شوند و نيز اطلاعات مورد نياز در معاملات مالي را کامل و شفاف سازي مي نمايند.

شفاف سازي حاصل از استانداردها در تداوم بازارهاي مالي و سرمايه گذاري امري کليدي بوده و نشان مي دهد که فعاليت هاي ما در امر استاندارد سازي حقيقتا يک خدمت همگاني است".

Terry Hill، رئيس ايزو، در سخنان خود ضمن تبريک به کميته مذکور دلايل کسب اين جايزه توسط کميته را برشمرد.

  • عملکرد آماري بسياري عالي کميته
  • راهبري موثر
  • مديريت فعال پروژه
  • ارتباط مناسب
  • تلاش در جهت افزايش مشارکت کشورهاي در حال توسعه

او اقدامات اين کميته را که موجبات تبادل نظر و ديدگاه کارشناسان کميته هاي فني و صنايع را فراهم آورد، داراي اهميت خواند.

Hill توجه همگان را به آخرين موفقيت هاي اين کميته جلب نمود:

-         انتشار ISO 17442: 2012 خدمات مالي شناسه ماهيت قانوني

-         انتشار ISO 20022 (Parts 1-8): 2013 خدمات مالي الگوي جهاني پيام صنعت مالي

 

 

منبع: سايت ايزو

مترجم: فاطمه مزيناني

ويراستار: کيواندخت پيرمحمدي 

نسخه قابل چاپ
بيشتر