1392/7/1 دوشنبه تغييرات مثبت
مجله ISOfocus، مجله اي که آخرين اطلاعات و ويژگيها در دنياي استانداردهاي بين المللي را ارايه مي دهد، اينک به طور کلي دگرگون شده است
 
ما نسبت به اين تغيير جديد هيجان زده هستيم، زيرا به ما امکان گسترده کردن طيف مخاطبان و برجسته کردن مزاياي استانداردهاي بين المللي به زباني ساده تر و روشن را مي دهد.
در اين مجله موضوعات بين المللي از فناوري اطلاعات، حمل و نقل گرفته تا داستانهاي شخصي و بسيار چيزهاي ديگر را خواهيد يافت. هدف ما ارايه بهترين کيفيت اطلاعاتي و روزآمدترين موضوعات مرتبط بين المللي در زمينه استانداردها در هر شماره مي باشد.
اين مجله دروازه ورودتان به استانداردهاي بين المللي است. صرف نظر از اينکه يک شرکت چند مليتي با يک تصميم گيري بزرگ مواجهه باشد يا يک بنگاه اقتصادي کوچک به دنبال ايده هاي جديد باشد، مجله جديدISOfocusبراي هر دو ديدگاه هاي لازم براي برنامه ريزان راهبردي و همچنين جزئيات کوچکي که تفاوت هاي بزرگ ايجاد مي کنند، را فراهم مي سازد. موضوع اين شماره يعني "تغييرات مثبت" کاملا متناسب انتخاب شده، زيرا بازتاب حرکت ما به سوي بزرگتر و گوياتر کردن اين نشريه است و هيچ زماني براي اين تغيير بهتر از صدمين شماره نيست.
اين نشريه هنوز به صورت الکترونيک و رايگان در دسترس است. بنابراين مي توانيد در رايانه، لپ تاپ، تبلت و تلفن هاي همراه خود از آن بهره مند شويد.

 

منبع : سايت ايزو
مترجم : آرزو تقوايي
ويراستار: کيواندخت پيرمحمدي
نسخه قابل چاپ
بيشتر