1392/6/18 دوشنبه برگزاري برنامه آموزشي ارتقاي ظرفيت رقابتي بنگاه هاي کوچک و متوسط

ارتقاي ظرفيت رقابتي بنگاه هاي کوچک و متوسط در کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي (OIC) عنوان يک برنامه آموزشي بود که توسط کميته همکاري هاي اقتصادي OIC و با مشارکت موسسه استاندارد ترکيه (TSE) در 23-19 اگوست در ترکيه برگزار شد. کارشناساني از کشورهاي گامبيا، فلسطين، موريتاني، سورينام و اوگاندا ضمن شرکت در اين برنامه آموزشي از دفتر مرکزي موسسه اندازه شناسي و استاندارد سازي کشورهاي اسلامي (SMIIC) بازديد و از نزديک با وظايف و فعاليت هاي آن آشنا شدند.

منبع: سايت SMIIC

مترجم: کيواندخت پيرمحمدي

نسخه قابل چاپ
بيشتر