1392/6/27 چهارشنبه آسان سازي دسترسي مشتريان به محتويات چندرسانه اي قانوني

همکاري سازمان IEC (کميسيون بين­المللي برق و الکترونيک) نهاد بين­المللي پيشرو در استانداردسازي فناوري الکترونيک با ITU (اتحاديه بين­المللي مخابرات) در برقراري امکان قابليت همکاري متقابل اطلاعات حقوقي در IPTV (برنامه­اي جهت پخش برنامه­هاي تلويزيوني بر بستر شبکه­هاي رايانه­اي)، منجر به تدوين يک استاندارد ابرداده (متاديتا) شد. اين استاندارد، با ارايه يک چارچوب استاندارد شده؛ به کاربران اطمينان لازم جهت به اشتراک گذاشتن موارد مشمول حقوق مالکيت معنوي در بسترهاي مختلف نرم­افزاري را مي­دهد.

 توصيه ITU-T H.751: ابرداده قابليت همکاري اطلاعات حقوقي در خدمات IPTV، از لحاظ فني همتراز با استاندارد IEC 62698 سيستمهاي سرور­هاي خانگي چند­رسانه­اي -  قابليت همکاري اطلاعات حقوقي در IPTV است. متون موازي، اولين محصول اين همکاري ميان سازماني است که نقطه آغاز آن جلسه سال 2008 در سائوپائولو – برزيل، با حضور کارشناسان ارشد کميته فني 100 سازمان  IEC: سيستمهاي صوتي، تصويري، چند رسانه­اي و تجهيزات و گروه تحقيقاتي 16 ITU-T SG: کدگذاري چند رسانه­اي، سيستمها و کاربردها است.

اين کارشناسان با به اشتراک گذاشتن اطلاعات و تجربيات فني،‌ يک راه­حل بين­المللي براي موضوع قابليت همکاري متقابل اطلاعات حقوقي ديجيتال را تدوين نمودند. دسترسي بهتر به محتويات ديجيتال،‌ سبب مي­شود تا مشتري تجربه بهتري داشته باشد.

استاندارد IEC 62698 اذعان مي­دارد با توجه به روند رو به افزايش و سيار بودن مشتريان، ‌راه­حل­هاي رسانه­هاي ديجيتال بايد در کليه بسترها و ابزارهاي فناوري با رعايت حقوق مالکيت محتوا انعطاف پذيري را به همراه داشته باشند.

استاندارد IEC 62698 ITU-T H.751 يک مکانيسم مشخص براي توزيع ديجيتال انعطاف پذير ارايه مي­دهد تسهيل تبادل محتويات را فراهم مي­آورد و به ارايه دهندگان خدمات اين امکان را مي­دهد تا يک تفسير مشترک و يکپارچه از اطلاعات حقوقي را اجرا نمايند. اين استاندارد با هدف قابليت همکاري متقابل تضمين مي­نمايد که ارايه دهندگان خدمات و توليدکنندگان تجهيزات در سيستمهاي مديريت محتواي خود بتوانند به آساني اطلاعات حقوقي را مبادله کنند.

استاندارد IEC 62698 ITU-T H.751 ضمن ارايه ويژگي­هاي فني سطح بالا از ابرداده RII (قابليت همکاري متقابل اطلاعات حقوقي)، عناصر اصلي و معناي مشترکي از RII را تعريف مي­نمايد. به بيان ديگر،‌ اين استاندارد بهترين مخرج مشترک را در اصطلاحات حقوقي (حقوق تجسم نحوي)‌  را مي­يابد تا استفاده از اطلاعات حقوقي مشترک را تشويق نمايد.

پي­نوشت:

IPTV: روشي از ارايه برنامه­هاي تلويزيوني به مشترکان از طريق شبکه سوئيچ و پروتکل IP است که ديگر نيازي به استفاده از سيستم سنتي،‌ ماهواره­اي و فرمت کابلي نيست.

ابر داده (metadata) به داده­هايي اشاره دارد که جنبه­هاي مختلف داده را توصيف مي­کند،‌ يا کمک مي­نمايد اطلاعاتي درباره اطلاعات ارايه شده در قالبهاي ساختار بندي شده،‌ دادهاي کدگذاري شده و ويژگيهاي موارد حاوي اطلاعات را با شناسايي، ‌کشف، ارزيابي و مديريت آنها توصيف ­کند.

ابرداده IPTV: اطلاعات به صورت خدمات چند رسانه­اي و محتويات که يک چارچوب ساختاري و توصيفي براي مديريت خدمات تلويزيون IPTV،‌ صدا، تصوير، متن، گرافيک و داده است. 

 

منبع: سايت IEC

مترجم: سعيد حسني

ويراستار: کيواندخت پيرمحمدي

نسخه قابل چاپ
بيشتر