1392/7/8 دوشنبه نتيجه زيباي يک کار خوب
صنعت داروسازي با سرمايه گذاري در زمينه مسئوليت اجتماعي تصوير ذهني موجود نسبت به خود را بهبود بخشيد.از دير باز شرکتهاي داروسازي به دليل شيوه هاي کسب و کاري مغاير با شئونات انساني و ناسازگار با محيط زيست نظير آزمايش بر روي حيوانات و آلودگي شيميايي در معرض انتقادهاي بسياري قرار داشته اند.فشار مصرف کنندگان، رسانه ها و خرده فروشها موجب شده که شرکت هاي داروسازي و شرکت هاي عامل به سوي فرايند "شهروندان و همکار خوب" گام بردارند.
هنگامي که استاندارد ISO 26000، دستورالعمل در زمينه مسئوليت اجتماعي، که افراد بيشماري مترصد انتشار آن بودند در سال 2010 وارد بازار شد اعلام گرديد اين استاندارد ظرفيت تغيير جهان را دارد و به ايجاد رفتارهاي مسئولانه به عنوان وظيفه اصلي هر سازماني کمک خواهد کرد.
اين استاندارد جديد درسازمان هاي متعددي استقرار يافت و اين اميد را در سراسر جهان به وجود آورد که سازمان ها با اجراي آن تعهدات خود در جهت توسعه پايدار و پذيرش مسئوليت در تاثير گذاري بر محيط زيست، جامعه و اقتصاد را تحقق بخشند.
خواه تازه با استاندارد ISO 26000  همراه شده باشيد و يا اينکه از قبل برنامه هاي قدرتمند و پايداري را براي اجراي آن اعمال کرده باشيد، اين استاندارد چارچوب فوق العاده اي را براي بررسي تمامي مباحث مرتبط فراهم مي نمايد.
رويکرد جامع اين استاندارد، کاهش چالش هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي حاصل از زنجيره تامين گياهي است. اين رويکرد در جهت تاييد تعهد در زمينه مسئوليت اجتماعي و رفتار اخلاقي يک شرکت در حوزه هاي زير مي باشد:‌
-        انتخاب اجزاء با احترام به طبيعت از طريق زنجيره کلي تامين از توليد کننده تا مصرف کننده.
-        شفافيت، از طريق افزايش منابع معمول و قابليت رديابي اجزا
-        فاکتورهاي انساني، از طريق تقويت رابطه با عرضه کنندگان
-        اصول اخلاقي، از طريق اجراي سياستهاي تجاري مسئولانه و معامله منصفانه با کليه سهامداران
-        موضوعات مرتبط با مصرف کنندگان از طريق بهبود ارتباط شرکت ها با مشتريان
 
منبع:‌ سايت ايزو
مترجم:‌ فاطمه مزيناني
ويراستار:‌ کيواندخت پيرمحمدي
 
 
نسخه قابل چاپ
بيشتر